verklaring
Header afbeelding

Medische Verklaring

Het kan voorkomen dat instanties u om een medische verklaring vragen. Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en zijn/haar gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding.

De artsenfederatie KNMG adviseert artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven voor eigen patiënten, omdat deze geen objectief en onafhankelijk oordeel kunnen geven. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.

De KNMG heeft een weigeringsverklaring opgesteld die door ons als leidend wordt beschouwd. U kunt deze verklaring downloaden via www.knmg.nl/weigeringsbriefje en indien gewenst aan de vragende instantie overhandigen.